Od 1 września 2013 roku nasze liceum przystąpiło do 2-letniego projektu pt. ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprze edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

Nasza szkoła ubiegając się o certyfikat placówki przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej musi zrealizować następujące zadania:

 

- promować prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną,

- organizować wspólne zdrowe śniadania na terenie szkoły,

- zmienić asortyment w sklepiku szkolnym, automatach z napojami i żywnością na prozdrowotny,

- wprowadzić pozytywną reklamę w postaci plakatów,

- rozwijać wśród uczniów wiedzę kulinarną zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,

- edukować rodziców w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia,

- organizować zajęcia motywujące młodzież do samodzielnych prozdrowotnych wyborów

  żywieniowych na przykład poprzez: wymiana przepisów kulinarnych, dzień zdrowego jedzenia,  

  warzywne i owocowe dni, prowadzenie gazetek, organizowanie konkursów, debat i warsztatów

  z ekspertami,

- promować aktywność fizyczną na terenie szkoły,

- organizować imprezy sportowe dla uczniów.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2011-2017 na terenie całego kraju. Głównym realizatorem projektu jest: Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie i partnerzy AWF Warszawa, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Dietetyki.

 Opiekun projektu Zdrowego Żywienia VIII LO - mgr Grażyna Matczyńska

Trochę o otyłości


Otyłość jest to choroba cywilizacyjna nie tyle groźna sama w sobie, lecz sprzyjająca rozwojowi wielu innych poważnych schorzeń skracających życie współczesnemu człowiekowi. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że otyłość dotyczy wielu milionów osób. Co 2 dorosły mężczyzna lub kobieta w Polsce ma nadwagę lub otyłość, a co 5 osoba jest zdecydowanie otyła!

 

Program o zdrowym żywieniu ma na celu zahamowanie wzrastającego trendu otyłości i nadwagi wśródmłodej generacji i zmniejszenie nasilenia otyłości oraz jej skutków u osób dorosłych. W Polsce 2/3 młodzieży nie osiąga zalecanego poziomu aktywności fizycznej, a dodatkowo spadek uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej jest wśród polskiej młodzieży większy niż w innych krajach europejskich! Oprócz braku optymalnej aktywności ruchowej występuje wiele nieprawidłowości żywieniowych w dietach młodzieży, co stwarza ryzyko rozwoju wielu chorób przewlekłych.

 

Wśród najważniejszych problemów związanych z żywieniem wymienić można: nieregularność w spożywaniu posiłków, brak posiłków podczas pobytu w szkole, za małe spożywanie warzyw i owoców oraz produktów mlecznych, zakupy w sklepiku szkolnym tzw. „żywności śmieciowej'', zbyt duża zawartość tłuszczu, sacharozy, sodu, fosforu w dietach, a zbyt mała wapnia, witamin D, B1 i B2.


Najbliższe wydarzenie

01
styczeń

img