PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE REALIZOWANE PRZEZ VIII LO

Koordynacja i organizacja współpracy międzynarodowej VIII LO - mgr Monika Szałwińska - Garbaruk
oraz mgr Agnieszka Piech

 1. ‘A European Identity Trip’ („Wycieczka po tożsamości europejskiej”) 

  1 VIII 2006 – 31 VII 2007

  Socrates – Comenius Wielostronne Projekty Szkół Akcja 1.1

Szkoły, kraje i miasta partnerskie: VIII Liceum Ogólnokształcące,Polska (Białystok), Hermann Hesse-Gymnasium,Niemcy (Calw) oraz Bobergsgymnasiet,Szwecja (Ånge)

Cel: nawiązanie współpracy międzynarodowej i stworzenie wspólnego produktu finałowego

Rezultat: stworzenie wspólnej wielojęzycznej publikacji książkowej prezentującej najciekawsze legendy i historie poszczególnych regionów pt. ‘A European Identity Trip’

Wymiany: Seminarium kontaktowe w Słowenii 25 – 30 X 2005;

                  Wizyta Studyjna Dyrektora Szkoły w Calw w Niemczech 25 – 27 X 2006;

                  Wizyta Robocza w Białymstoku 11 – 17 VI 2007;

 1. ‘From us, For us and For everyone’ („Od nas, dla nas i dla każdego”)

  1 VIII 2007 – 31 VII 2008

  Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) 

Szkoły, kraje i miasta partnerskie:VIII Liceum Ogólnokształcące,Polska (Białystok), Hermann Hesse-Gymnasium,Niemcy (Calw) oraz Bobergsgymnasiet,Szwecja (Ånge)

Cel: pogłębienie współpracy na gruncie międzynarodowym i poprawienie kompetencji językowych poprzez realizację wspólnego projektu

Rezultat: przygotowanie opisów, prezentacji PowerPoint, nakręcenie filmów oraz wykonanie zdjęć prezentujących miasta, szkoły i regiony poszczególnych krajów partnerskich

Wymiany: Wizyta w Calw (Niemcy) w dniach 21 – 27 IV 2008;

 1. „Knowing me, Knowing you” („Poznaj mnie, poznaj siebie”)

  1 VIII 2008 – 31 VII 2009

  Trójstronna Partnerska Współpraca Szkół

Szkoły, kraje i miasta partnerskie: VIII Liceum Ogólnokształcące,Polska (Białystok), Hermann Hesse-Gymnasium,Niemcy (Calw) oraz Bobergsgymnasiet,Szwecja (Ånge)

Cel: poznanie systemów edukacyjnych poszczególnych krajów oraz przełamanie stereotypów związanych z każdym krajem partnerskim

Rezultat: uruchomienie i redagowanie magazynu internetowego służącego, jako platforma komunikacyjna i źródło informacji o każdym z krajów

Wymiany: Wizyta robocza nauczycieli koordynujących w Białymstoku 31 IX – 3 X 2008;    

                  Wizyta robocza uczniów i nauczycieli w Ånge (Szwecja) 20 – 26 IV 2009;

        4. ‘Far @way, but close’ („Daleko, ale blisko”)

             1 VIII 2009 – 31VII 2011

             Comenius „Uczenie się przez całe życie” Wielostronne Projekty Szkół Akcja 1.1

 

Szkoły, kraje i miasta partnerskie: VIII Liceum Ogólnokształcące,Polska (Białystok), Hermann Hesse-Gymnasium,Niemcy (Calw) oraz Bobergsgymnasiet,Szwecja (Ånge)oraz Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Austria (Leibnitz)

Cel:nawiązanie współpracy z Austrią oraz pogłębienie relacji ze Szwecją i Niemcami

Rezultat: stworzenie wielojęzycznego przewodnika turystycznego wraz ze słowniczkami opisującego najpiękniejsze zakątki miast i regionów partnerskich oraz stworzenie wspólnego pamiętnika w formie płyty CD, w którym fikcyjny młody europejczyk Eugen podróżuje i opisuje najpiękniejsze zakątki każdego z krajów partnerskich

Wymiany: Wizyta studyjna dyrektora szkoły w Austrii (Leibnitz) 21 – 24 X 2009;

                  Wizyta robocza uczniów i nauczycieli w Białymstoku 4 – 11 X 2010;

                  Wizyta studyjna dyrektora szkoły w Szwecji, Ånge 17 – 20 XI 2010;

                  Wizyta robocza uczniów i nauczycieli w Calw w Niemczech 9 – 16 IV 2011;

       5. Mały Projekt Polsko – Szwedzki

           od 1 IX 2013

           Dwustronna Współpraca Szkół w Białymstoku i Vilhelminie

 

Szkoły, kraje i miasta partnerskie: VIII Liceum Ogólnokształcące,Polska (Białystok) oraz Malgomajskolan, Szwecja (Vilhelmina)

Cel: doskonalenie umiejętności z języka angielskiego poprzez wymianę korespondencji, konferencje internetowe Skype, tworzenie materiałów kulturowych, przygotowywanie prezentacji PowerPoint i wielu innych

Rezultat: znaczne zwiększenie kompetencji językowych z języka angielskiego oraz wymiana informacji na temat tradycji i historii obu krajów; zwiększenie umiejętności związanych z technologią informacyjną

 

Link do strony szkoły: http://www.malgomajskolan.se/ 

 

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA VIII LO PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Październik 2007 – zdobycie I miejsca na Podlaskim Festiwalu Comeniusa za najlepszy projekt międzynarodowy w roku szkolnym 2006/2007.
 2. Marzec 2008 – przyznanie tytułu „Dobrej Praktyki” przez Agencję Narodową Programu Socrates - Comenius FRSE Warszawa za projekt pt. „Wycieczka po tożsamości europejskiej”.
 3. Kwiecień 2008 – nominacja projektu „Wycieczka po tożsamości europejskiej” do nagrody Komisarza Unii Europejskiej.
 4. Wrzesień 2009 – przyznanie odznaczenia ‘European Quality Label’ przez platformę

E-Twinning w ramach realizacji projektu ‘Far @way, but close’.

 1. Czerwiec 2010 – przyznanie wyróżnienia przez FRSE Warszawa w konkursie pt. „Lider Comeniusa, lider w edukacji” za projekt ‘Far @way, but close’.

 

 


Najbliższe wydarzenie

01
styczeń

img