UNIWERSYTETY OTWARTE

Idea uniwersytetów otwartych (z jęz. angielskiego ‘Open University’) zrodziła się w 1969 roku w Wielkiej Brytanii. Uniwersytety otwarte są instytucjami rozszerzonego kształcenia na poziomie wyższym, które są dostępne dla każdego. Mają one bardzo zróżnicowane i bogate programy zajęć, szkoleń i kursów, które są prowadzone w formie tradycyjnych zajęć w budynku organizatora, przez samodzielną pracę studentów pod opieką konsultantów, po system kształcenia zdalnego za pośrednictwem Internetu. Większość takich uniwersytetów stosuje politykę tzw. ‘otwartych drzwi’, która oznacza, że przy rekrutacji chętnych nie bierze się pod uwagę kwalifikacji ani wcześniejszego wykształcenia. Wiele uniwersytetów adresuje swoje kursy do studentów, osób pracujących, młodzieży czy osób starszych.

Uniwersytety otwarte wykorzystują różnorodne środki nauczania w postaci Internetu, książek, materiałów audio, płyt CD i DVD oraz programów telewizyjnych. Nauczanie na takich uniwersytetach odbywa się często na odległość, ale niektóre moduły lub całe kursy wymagają obowiązkowego uczestnictwa w zajęciach praktycznych. Kursy są prowadzone przez wykładowców danej uczelni, ale czasem uniwersytety współpracują z ekspertami spoza uczelni. Tematyka zajęć i kursów prowadzonych przez takie uniwersytety jest ogromnie bogata: od kursów typowo akademickich dotyczących konkretnych dziedzin wiedzy i często dających uprawnienia do hobbystycznych i rozwijających zainteresowania. Co bardzo ważne, ceny takich kursów są bardzo atrakcyjne (szczególnie, jeżeli przeliczymy sobie cenę 1 godziny takiego kursu).

Jeśli chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje, jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności, jeśli pragniesz uzupełnić swoją wiedzę z różnych dziedzin nauki warto skorzystać z oferty uniwersytetów otwartych w Polsce.

OTO KILKA CIEKAWYCH LINKÓW:

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu w Białymstoku: http://www.uo.uwb.edu.pl/strefa-otwarta.html

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego: http://www.uo.uw.edu.pl/kursy

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Gdańskiego: https://uo.ug.edu.pl/

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: http://www.org.up.wroc.pl/uniwersytet-otwarty/index1.html

Uniwersytet Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: https://www.uo.sggw.pl/pl/oferta-kursow/

Wykłady Otwarte– Artes Liberales Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: http://www.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Lubelskiego: http://www.open.kul.pl/15408.html

 

 


Najbliższe wydarzenie

01
styczeń

img