OŚRODEK KARIERY VIII LO

W naszej szkole doradztwem zawodowym zajmują się:

 • mgr Małgorzata Świstak,

   

JEŚLI NURTUJĄ CIĘ NASTĘPUJĄCE PYTANIA:
Jaki wybrać zawód?
Jakie mam predyspozycje zawodowe? 
Jaką uczelnię wybrać?
Jak efektywnie szukać pracy?
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Jakie są prawa absolwenta w Urzędzie Pracy?

Zapraszamy do Ośrodka kariery VIII LO! SKONSULTUJ SIĘ Z DORADCĄ ZAWODOWYM!

OFERTA OŚRODKA KARIERY

Myślisz o własnej karierze? Szukasz pomysłów na własną przyszłość? Potrzebujesz w tym zakresie wsparcia? Odwiedź Ośrodek Kariery VIII LO!

W Ośrodku Kariery uzyskasz bezpłatną pomoc w zakresie:

 • wyboru kierunku kształcenia,
 • wyboru zawodu,
 • planowania własnego rozwoju,
 • analizy swego potencjału.

Ośrodek Kariery oferuje:

 • testy badające predyspozycje zawodowe, 
 • szkolenia, warsztaty, 
 • porady indywidualne, 
 • materiały informacyjne, 
 • programy multimedialne.

Ośrodek Kariery pomaga:

 • w odkrywaniu możliwości, predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
 • w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i rozmów kwalifikacyjnych, 
 • uczy aktywnego poszukiwania pracy.

Ośrodek Kariery umożliwia zdobycie umiejętności:

 • pisania aplikacji, 
 • komunikowania się, 
 • zachowań asertywnych,
 • prowadzenia rozmów, 
 • współdziałania w grupie, 
 • współdziałania w grupie, 
 • rozwiązywania konfliktów, 
 • zarządzania czasem, 
 • planowania własnych działań.

POZNAJ SIEBIE

Wybór uczelni wyższej to wybór przyszłego zawodu. Zanim podejmiesz decyzję w tym zakresie, powinieneś poznać siebie samego, by móc później świadomie zadecydować o swojej przyszłości. 
Świadome podejmowanie decyzji dot. rozwoju zawodowego decyduje o sukcesie człowieka w tej sferze życia. Niezbędnym warunkiem efektywności podejmowanych decyzji jest poznanie Siebie.
Świadomość swoich zainteresowań, wartości, typu osobowości zawodowej, predyspozycji, umiejętności, świadomość swoich słabych i mocnych stron oraz motywacji to czynniki, które pozwalają dokonać właściwych wyborów.

Zainteresowania w y z n a c z a j ą k i e r u n k i w s z e l k i c h d z i a ł a ń.Praca wykonywana zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami daje więcej satysfakcji i zadowolenia. Chętniej wykonujemy pracę, jeżeli robimy to, co lubimy, co nas interesuje czy pasjonuje. W takiej pracy mamy większą szansę na sukces i awans. Osiągane sukcesy mobilizują do dalszego rozwoju zawodowego. 

Uzdolnienia p o k r y w a j ą s i ę z n a s z y m i z a i n t e r e s o w a n i a m i. Nasze zdolności decydują o powodzeniu, o sukcesach i satysfakcji z wykonywanej pracy. Osiągnięcia w jakiejś dziedzinie mówią nam o zdolnościach, uzdolnieniach. W znaczącym stopniu wpływają też na jakość pracy.

Temperament t o n a s z a i n d y w i d u a l n a c e c h a, nasz styl działania. Rozbieżność między temperamentem a wymaganiami zawodu znacznie utrudnia pracę. Dobrze jest, jeśli cechy temperamentu idą w parze z wymaganiami, jakie w tym zakresie stawia zawód.

Osobowość cechy osobowości każdego człowieka określają jego indywidualność.


Satysfakcja z wykonywanej pracy zależy od stopnia zbieżności typu osobowości zawodowej i wybranego zawodu. 

Umiejętności,
co jednym przychodzi z wielkim trudem, wymaga wysiłku i intensywnej pracy, innym przychodzi lekko, niemal bez wysiłku. O tym decydują umiejętności, które również wpływają na sprawne funkcjonowanie w życiu zawodowym.

Na podstawie badań stworzono listę pięciu tzw. umiejętności kluczowych:
1) umiejętność planowania, organizowania i oceniani,
2) umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach,
3) umiejętność efektywnego współdziałania w zespole,
4) umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
5) sprawne posługiwanie się technologią informacyjną.
 

Stan zdrowia musimy zdawać sobie sprawę z przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu. Niektóre choroby, wady czy dysfunkcje organizmu mogą uniemożliwiać jego efektywne i satysfakcjonujące wykonywanie.

 


Najbliższe wydarzenie

01
styczeń

img