INNE PUBLIKACJE VIII LO

ISBN 83-89753-00-6

Publishing House Benkowski Ltd.

Białystok

Czerwiec 2007

 

Książka pt. ‘A European Identity Trip’ („Wycieczka po tożsamości europejskiej”) to owoc całorocznej pracy uczniów z trzech krajów (Polski, Niemiec i Szwecji) w ramach projektu Socrates – Comenius. Uczniowie z trzech krajów napisali prace, które zostały ocenione przez nauczycieli i dyrekcję każdej ze szkół z Białegostoku, Calw i Ange. Każda szkoła wybrała 3 najlepsze historie, które zostały przetłumaczone i zamieszczone w tej książce. „Wycieczka po tożsamości europejskiej” to zbiór 9 najlepszych prac w językach narodowych oraz w języku angielskim. Jest to platforma komunikacyjna umożliwiająca poznanie się trzech różnych szkół, wymianę poglądów oraz zdobycie wiedzy na temat historii i kultury każdego z regionów Europy. Ta pozycja to wkład w europejski dialog na temat lokalnej tożsamości i szansa na poznanie innych kultur oraz legend związanych z regionami, w których znajdują się szkoły partnerskie.

 

ISBN 978-83-918382-3-5

Wydawca PRO100 Drukarnia

Projekt okładki: Kilian Tögel (Austria)

Leibnitz, Austria

Czerwiec 2010

 

Książka pt. ‘Far @way, but close’ („Daleko, ale blisko”) to przewodnik turystyczny stworzony przez młodych ludzi z Polski, Austrii, Niemiec oraz Szwecji. Książka powstała w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie’ w celu zainspirowania młodych turystów do odwiedzenia Białegostoku, Leibnitz, Calw i Ange. Książka ta to interesująca alternatywa dla standardowych przewodników, ponieważ prezentuje zabytki, hotele, restauracji i puby, a także sklepy i obiekty sportowe okiem młodzieży z czterech krajów. Pozycja ta jest także wzbogacona o płytę CD, na której znajdują się prezentacje PowerPoint uzupełniające opisy książkowe oraz o mini słowniczki w języku polskim, niemieckim, angielskim i szwedzkim.

 

Wydawca: Hermann Hesse – Gymniasium

Calw, Niemcy

Kwiecień 2011

 

Płyta CD zatytułowana ‘Far @way, bu close – Tour D’Europe’ to niezwykła opowieść o młodym europejczyku o imieniu Eugen, który podróżuje po czterech krajach europejskich (Polsce, Niemczech, Austrii oraz Szwecji) odwiedzając najpiękniejsze miasta w każdym z nich. Eugen zapisuje swoje przeżycia i wspomnienia w postaci pamiętnika z podróży i próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o mentalności i kulturze każdego narodu. Podróż Eugena to także konfrontacja z stereotypami i uprzedzeniami dotyczącymi każdej opisanej nacji. Płyta ta powstała, jako kontynuacja projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

 

Wydawca: VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Skład i edycja: Krzysztof Gobcewicz

Białystok 2011

 

Publikacja pt. „Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne z języka angielskiego” została opracowana przez cztery nauczycielki języka angielskiego uczące VIII Liceum Ogólnokształcącym: mgr Agnieszkę Bućko, mgr Joannę Drozdowską, mgr Gabrielę Kasiorkiewicz oraz przez mgr Annę Tomczak – Iosardi. Pozycja ta jest adresowana zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Książka ta składa się z ćwiczeń gramatycznych polegających na tłumaczeniu zdań oraz z ćwiczeń leksykalnych ułożonych do 14 bloków tematycznych obowiązujących na maturze. Proponowane ćwiczenia zawierają starannie dobrane kluczowe wyrazy i zwroty przydatne w mowie i piśmie, dzięki który maturzyści łatwiej utrwalą swoją wiedzę przed egzaminem.

 

Wydawca: VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Białystok, maj 2008

 

Album Absolwentów VIII LO 2007/2008 tobardzo sentymentalna publikacja maturzystów kończących szkołę w maju 2008 roku. Jest to niezwykła pamiątka dla całego rocznika zawierająca zdjęcia uczniów wszystkich klas wraz z krótkim opisem każdej fotografii, zdjęcia wychowawców poszczególnych klas, zdjęcia klasowe oraz niezapomniane zdjęcia ze Studniówki 2008.

 

Dwujęzyczna instrukcja polsko – angielska pt.  „PRZEŁAM STRACH – RUSZ SERCE“. Ulotka zawiera zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz kluczowe zasady obsługi defibratora medycznego (AED). Instrukcja powstała w ramach grantu edukacyjnego o tym samym tytule we współpracy ze studentami i wykładowcami Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


Najbliższe wydarzenie

01
styczeń

img