DOKĄD PO POMOC ?

1. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel. 732 93 25 (centrala)

opis : organizowanie i koordynowanie działan w zakresie promocji zdrowia,profilaktyki i rozwiązywania problemów zwiazanych z uzależnieniami, a w szczególności alkoholizmu i narkomanii.

 

2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku

ul. Branickiego 9 pokój 310

15-085 Białystok

tel. 741 22 12

opis: Inicjowanie i wspieranie działań profilaktycznych, wspomaganie instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Udzielanie porad osobom z problemem alkoholowym i przemocy domowej. Prowadzenie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego.

 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Malmeda 8

15-440 Białystok

tel. 732 20 52

tel. 732 01 95

opis: Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom potrzebującym. Koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć dotyczących pomocy rodzinie.

 

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr.1

ul. Piotrkowska 2A

15-439 Białystok

tel. 744 53 17

opis: poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00

Oferuje pomoc profilaktyczną, diagnostyczną i terapeutyczną dzieciom i młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi. Udziela porad i indywidualnych konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i emocjonalnych. Prowadzi zajęcia profilaktyczne,socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne w grupach i klasach, terapię logopedyczno-terapeutyczną, zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe dla młodzieży.

 

5. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

ul. Mickiewicza 31/2

15-231 Białystok

tel. 732 86 66

opis: poniedziałek - piątek godz. 9.00-17.00

Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży (od 5 do 19 lat), pomaga w likwidowaniu zaburzeń o podłożu nerwicowym z wyjątkiem zaburzeń zachowania,problemów alkoholowych i trudności wynikających z obniżowych możliwości intelektualnych.

Prowadzi grupy terapeutyczne i edukacyjne dla rodziców.

 

6. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

ul. Włókiennicza 7

15-464 Białystok

tel. 746 06 23

opis: poniedziałek - piątek godz. 8.00-20.00

Zapewnia poradnictwo i terapię młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz jej rodzinom. Prowadzi poradnictwo i terapię zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,konsultacje i poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie, grupy socjoterapeutyczne dla dzieci oraz psychoterapeutyczne dla młodzieży i dorosłych. Prowadzi konsultacje dla pedagogów i instytucji.

 

7. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP przy Stowarzyszeniu ''DROGA''

ul. Włokiennicza 7

15-464 Białystok

tel. 744 52 24

opis: poniedziałek - piatek godz. 9.00-17.00

Pomaga młodziezy prowadząc zajęcia profilaktyczne dla klas, terapię osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych. Oferuje konsultacje dla nauczycieli i rodziców oraz prowadzi zajęcia grupowe dla rodziców (doskonalenie umiejętności wychowawczych). Przygotowuje młodzież do pracy w wolontariacie.

 

8. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

ul. Waszyngtona 17

15-274 Białystok

tel. 745 05 00

opis: Prowadzi diagnozę i terapię zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, pomoc dzieciom - ofiar przemocy oraz wykorzystywanym seksualnie.

 


Najbliższe wydarzenie

01
styczeń

img