Jubileusz 20-lecia

VIII Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

W dniu 7 października 2011 r. obchodzono w sposób niezwykle uroczysty Jubileusz 20-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. Bogaty program obchodów w dniu świętowania został poprzedzony wydarzeniami, które miały miejsce w dniach poprzedzających Jubileusz.

30 listopada 2011 r. został zorganizowany Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Dyrektora VIII LO z okazji 20-lecia, koordynatorem turnieju był Tomasz Zaniewski nauczyciel wych. fiz. i trener piłki ręcznej. W finale zmierzyły się drużyny: absolwenci VIII LO, Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych Białystok, Uczniowski Klub Sportowy „Bacieczki” Białystok i aktualna reprezentacja VIII LO. Po zmaganiach półfinałowych w meczu o III miejsce drużyna ZSB-G pokonała UKS „Bacieczki”. W meczu o I miejsce zmierzyli się absolwenci i obecni uczniowie naszej szkoły, lepsi okazali się aktualni szczypiorniści VIII LO. Dyrektor Antoni Teodor Grodzki wręczył wszystkim uczestnikom i opiekunom pamiątkowe medale, puchary i statuetki.

Pani Agnieszka Molska-Basiel nauczyciel p o i trener strzelecki zorganizowała zawody o Puchar Dyrektora VIII LO z okazji 20-lecia w strzelaniu z broni pneumatycznej klas pierwszych. Zawody odbywały się przez dwa dni na strzelnicy UKS Kaliber, i choć nikt nie uzyskał maksymalnej ilości 100 punktów, wyniki były wysokie – najwyższy wynik 93 punkty uzyskał Adrian Siemionkowicz z kl. I c.

Dni bezpośrednio poprzedzające uroczystość wypełnione były zaangażowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców w prace związane z montażem na korytarzach szkolnych gablot poświęconych dwudziestoletniej historii liceum i okolicznościowej tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Radę Rodziców z okazji dwudziestolecia VIII LO.

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku to dziś, po dwudziestu latach, szkoła, która wypracowała swoją markę i jest bardzo dobrze rozpoznawalna na edukacyjnym rynku miasta. Jesteśmy prężnym ośrodkiem kulturotwórczym na mapie edukacyjnej Białegostoku. Od 11 lat organizujemy we współpracy z Instytutem Historii UwB Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastów”. Uczestniczymy od początku z wielkim powodzeniem w konkursie „Historia bliska” organizowanym przez Ośrodek Karta, którego efektem jest 10 tomów „Podlaskich losów”, książek w których znalazły się prace uczniowskie nagrodzone w w/w konkursie. Stanowi to niewątpliwie ewenement w historii działalności oświatowej w naszym regionie. Efekty działań w ramach programu Comenius są zaliczane przez Narodową Agencję do przykładów „dobrej roboty”, stawiają nas od pięciu lat w czołówce polskich szkół realizujących wymianę międzynarodową. Jesteśmy organizatorami naukowych konferencji poświęconych wielokulturowości naszego regionu, podczas których współpracując z UwB, IPN, Ambasadą Amerykańską, Polsko-Francuską Fundacją Nowych Praktyk Demokratycznych przybliżamy młodzieży białostockiej złożoną historię poszczególnych ludzi i naszego miasta. Rozbudzamy aktywność poznawczą gimnazjalistów organizując od 7 lat Wojewódzki Konkurs Geograficzny „Kontynenty Świata”. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania szkoły jest sport. Zaszczepia on zdrową rywalizację, wpaja zasady fair play, uczy patriotyzmu, kreuje zdrowy styl życia, radzenia sobie z porażkami. W dwudziestoletniej historii liceum największe sukcesy odnosiły dyscypliny: sporty strzelecko-obronne, piłka ręczna chłopców, koszykówka chłopców, siatkówka dziewcząt, szachy, łyżwiarstwo szybkie. „Ósemka” nieustannie wypracowuje nowe tradycje. Na trwałe wpisały się w naszą historię: Święto Szkoły „Kaziki”, Święto Sportu Szkolnego, Królewskie pasowanie i ślubowanie pierwszoklasistów, Dni Adaptacji „Jesteśmy razem”.

Oficjalne uroczystości obchodów Jubileuszu 20-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku rozpoczęły się liturgią św. w cerkwi katedralnej Św. Mikołaja i mszą św. w kościele parafialnym Św. Wojciecha.

W budynku szkoły przy ul. Piastowskiej 5 rozpoczęła się uroczysta akademia. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor Antoni Teodor Grodzki przywitał znamienitych gości, a wśród nich: księdza infułata Adama Krasińskiego, księdza mitrata Jana Fiedorczuka, posła Krzysztofa Jurgiela, Jerzego Kiszkiela Podlaskiego Kuratora Oświaty, Wojciecha Janowicza Dyrektora Departamentu Edukacji UM, Kazimierza Dudzińskiego i Sławomira Nazaruka Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Piotra Jankowskiego Przewodniczącego Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miejskiej, przedstawicieli świata nauki z którymi liceum systematycznie współpracuje prof. dr. hab. Wojciecha Śleszyńskiego Dyrektora Instytutu Historii UwB, prof. dr. hab. Adama Czesława Dobrońskiego, prof. dr. hab. Halinę Święczkowską, dr. Marcina Markiewicza Kierownika Referatu Badań Naukowych IPN, Marka Kietlińskiego Dyrektora Państwowego Archiwum w Białymstoku, Roberta Sadowskiego Dyrektora Muzeum Wojska. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele związków zawodowych: Ryszard Urbańczyk i Agnieszka Rzeszewska – NSZZ „Solidarność”, Elżbieta Mikulska – ZNP. Uroczystość uświetnili swoją obecnością szefowie Rady Rodziców: Helena Sańczyk (1991 – 1999), Stanisław Żałobiński (1999 – 2005), Ryszard Przybyło (2005 – 2008), Sławomir Bakier (2008 – 2011) i Kazimierz Kamiński (2011 -). Szczególnie oczekiwaną grupą gości byli dyrektorzy białostockich szkół i placówek oświatowych.

Całość uroczystości perfekcyjnie poprowadzili nauczyciele VIII LO Agnieszka Piech i Tomasz Zaniewski. Artystyczną oprawę w postaci rewelacyjnie wykonywanych utworów zapewnili uczniowie VIII LO Katarzyna Chudzik i Krystian Leszczyński. Ulotne chwile jubileuszowych uroczystości zapisane zostały przez naszych gości w pięknej kronice szkolnej o co zadbała Izabela Poniatowicz bibliotekarz szkolny.

Kulminacyjnym punktem jubileuszu była promocja monografii VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku, książki która powstała dzięki zaangażowaniu nauczycieli „ósemki”; projekt koordynował Piotr Liedke, skład, redakcja należały do Wiesława Piotra Mikulaka, korekty dokonała Anna Staśczak, poszczególne rozdziały napisali: Tomasz Zaniewski, Monika Szałwińska, Agnieszka Piech, Grażyna Dawidowicz, Anna Popławska, Dorota Wojnowska, Bożena Lange-Kuczyńska, Małgorzata Roszko. Dyrektor A. T. Grodzki uhonorował autorów nagrodami rzeczowymi. Następnie uczniowie wręczyli monografię liceum dostojnym gościom.

Uzupełnieniem treści książki była przygotowana przez W. P. Mikulaka prezentacja multimedialna skupiająca się na ukazaniu niepowtarzalnej atmosfery liceum budowanej przez całą społeczność szkolną.

Punktem programu, który pokazał, że VIII LO to szkoła z „duszą” była jeszcze jedna promocja. Dyrektorowi A. T. Grodzkiemu udało się przekonać wszystkich pracowników szkoły do stworzenia niepowtarzalnego i chyba jedynego w regionie „Kalendarza Pracowników VIII LO”, którego bohaterami są nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, kalendarza powstającego z przymrużeniem oka.

Na chwile wspomnień zaprosili nas absolwenci VIII LO. W sercach uczniów obecnych na uroczystości na pewno zapadnie przesłanie absolwentki z 2005 r. Emilii Sokołowskiej, która zwracając się do nich powiedziała: Zatem młodzieży, zawsze podążajcie do przodu, perspektywy są szerokie, nie bójcie się wyzwań! Tego nauczyłam się w moim liceum – marzyć i marzenia swe spełniać.

W imieniu nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku dziękuję wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za życzenia i życzliwą pamięć.

Antoni Teodor Grodzki

dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego

im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku


Najbliższe wydarzenie

01
styczeń

img