W ramach grantu Urzędu Miasta realizujemy program szkoleniowy 'Odważ się - rusz na pomoc'

W lutym i marcu, uczniowie klasy 1b i 1g odbyli szkolenia z pierwsze pomocy z ratownikami medycznymi z Uniwerstetu Medycznego w Białymstoku ​

 

 

 

 Wizyta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof była bardzo ciekawym doświadczeniem. Podczas spotkania mogliśmy obejrzeć wyposażenie karetki ratunkowej, uczyć się pierwszej pomocy na profesjonalnym sprzęcie pod opieką studentów i pracowników Uniwersytetu.Rozmawialiśmy o blaskach i cieniach pracy zawodów para medycznych.​

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego zrobiła na nas wielkie wrażenie.Poznaliśmy system ratownictwa działający w naszym mieście, wyposażenie karetek pogotowia oraz sposób prawidłowego wzywania służb pogotowia.Mogliśmy przyjrzeć się z bliska i porozmawiać o wykonywanym zawodzie.​

 

 

W ramach  grantu 'Odważ się - rusz na pomoc' mieliśmy możliwość odwiedzić Straż Pożarną. W jednostce Gaśniczo- Ratowniczej nr 4 poznaliśmy system powiadamiania, algorytm postępowania przy zgłaszaniu wypadków. Przeszliśmy krótkie szkolenie zachowania w czasie pożaru a także mieliśmy możlwość obejrzenia wyposażenia jednostki i8lo sprzętu ratowniczego. Trudny pracy strażaka nas nie przeraziły, chętnych do przymierzenia kasku a także pzymierzenia się za kierownicą wozu strażackiego było wielu!

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

ARCHIWUM

 

Załączniki - Zawody Udzielania Pierwszej Pomocy VIII LO Regulamin 2015.doc

II Rejonowe Zawody w Udzielaniu Pierwszej Pomocy 2014

Dnia 26 marca 2014 odbyły się w naszej szkole II Regionalne Zawody w Udzielaniu Pierwszej Pomocy. Głównym pomysłodawcą i organizatorem konkursu była p. Agnieszka Basiel - Molska, a wspierali ją studenci Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz liczni sponsorzy. W konkursie wzięło udział 17 drużyn z podlaskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Wszyscy uczestnicy zawodów musieli przebrnąć przez dwa etapy konkursu: część teoretyczną (test pisemny z zakresu BLS) oraz część praktyczną (5 stacji zadaniowych). Zwycięzcami zawodów zostali uczniowie z następujących szkół:

I MIEJSCE - II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
II MIEJSCE - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku
III MIEJSCE- Zespół Szkół im. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
IV MIEJSCE- VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

Serdecznie gratulujemy wszystkim wygranym szkołom oraz dziękujemy opiekunom za przygotowanie swoich uczniów! Dziękujemy za udział pozostałym drużynom!

 

Galeria zdjęć - kliknij 

 

 

I Rejonowe Zawody w Udzielaniu Pierwszej Pomocy 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 1. Organizatorem zawodów jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

  -Zawody objęte są patronatem Urzędu Miasta Białystok, partnerem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  -Zawody odbędą się w dniu 6 marca 2013 r. w VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku ul. Piastowska 5.

  -Koordynatorem zawodów jest mgr Agnieszka Molska-Basiel nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

  -Ze względu na czas i warunki ilość miejsc jest ograniczona.

  -Każdy zespół otrzymuje regulamin, opiekun zespołu odpowiedzialny jest za znajomość regulaminu przez uczestników.

  -Regulamin Zawodów, Karta zgłoszenia oraz inne ważne informacje będą na bieżąco umieszczane na stronie: http://www.8lo.bialystok.pl/
 2. Cele zawodów:

  a) Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  b) Promowanie i upowszechnianie zasad ratownictwa przedmedycznego.

  c) Kształtowanie świadomości i postaw uczniów sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych

 3. Uczestnicy zawodów:

  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku i terenu województwa podlaskiego.

  Drużyny szkolne to 3 osoby (+jedna rezerwowa - nie obejmują jej nagrody).

  Drużyny powinny posiadać własną uzupełnioną apteczkę.

  Za ubezpieczenie drużyn odpowiada szkoła delegująca drużynę.

  Drużyna VIII LO jako organizatora, startuje poza konkurencją.

 4. Przebieg zawodów:

  a) odprawa z drużynami, przedstawienie sędziów

  b) I etap zawodów -pisemny test sprawdzający wiedzę z zakresu BLS

  c) losowanie kolejności startu drużyn w zawodach

  d)II etap zawodów - start drużyn na stacjach, na których będą symulowane zagrożenia życia i zdrowia człowieka.

  e)Drużyny powinny być przygotowane na udzielanie pomocy min w: przypadku padaczki, zatrzymania krążenia, omdlenia, utraty przytomności, urazów kostno-stawowych, zabezpieczenia miejsca wypadku, ciał obcych, urazów termicznych, urazy kobiet w ciąży itp.

  f) Stacje z symulacjami będą rozstawione na terenie szkoły VIII LO, z 2 sędziami na każdym stanowisku
  g) symulantami na stacjach zadaniowych są uczniowie VIII LO z koła pierwszej pomocy

  h)po skończonych zawodach, drużyny wraz z opiekunem zapraszamy na ciasto i kawę, gdzie będą mogli odpocząć i poczekać na zakończenie zawodów

 5. Sędziowie
  a)zawodnicy będą oceniani według schematów BLS (wytyczne ERC 2010), zadania wymagające rozpatrzenia będą oceniane według zasad zgodnie z obowiązującymi zasadami pierwszej pomocy.

  b)podczas zawodów rolę sędziego pełni lekarz ze specjalizacją Medycyny Ratunkowej

  c)sędziami stanowiskowymi będą studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku d)zawodnicy na każdym etapie zawodów mogą zgłosić protest dotyczący oceny przez sędziego na specjalnym druku, dostępnym u sędziego stanowiskowego, bezpośrednio po zakończeniu akcji na danej stacji.

  e)protesty po zakończeniu zawodów nie będą uznawane. Protesty rozpatruje sędzia główny zawodów, którego decyzja jest ostateczna

  f)punktacja podawana jest na koniec zawodów.
 6. Zakończenie zawodów

  -odbędzie się na sali gimnastycznej siedziby organizatora
  -wręczenie pucharów, medali i nagród najlepszym drużynom

 7. Inne
  -organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

Linki

Galeria z zawodów

Zawody w prasie - kliknij !

 


Najbliższe wydarzenie

01
styczeń

img