VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

OFICJALNY WYKAZ OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH ZWALNIAJĄCYCH Z EGZAMINU MATURALNEGO 

 

Przedmiot

 

Nazwa olimpiady

 

Nazwa organizatora

1.

Biologia

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników

2.

Chemia

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne

3.

Filozofia

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

4.

Fizyka i astronomia

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne

5.

Geografia

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne

6.

Historia

Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne

7.

Historia muzyki

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

8.

Historia sztuki

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

9.

Informatyka

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki

10.

Język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindego – Poznań

11.

Język białoruski

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Białorutenistyki

12.

Język francuski

Olimpiada Języka Francuskiego

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe

13.

Język hiszpański

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

14.

Język łaciński i kultura antyczna

Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne, Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Warszawski

15.

Język niemiecki

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindego – Poznań

16.

Język polski

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich

17.

Język rosyjski

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski

18.

Matematyka

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej

19.

Wiedza o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Europeistyki

 

 

 

 

 

 


img