VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

WYJĄTKOWE TRADYCJE SZKOLNE W VIII LIECUM

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBIWANIA KLAS I

W większości szkół ponadgimnazjalnych odbywa się uroczystość ślubowania klas I. Jednak ślubowanie uczniów klas pierwszych w VIII LO jest wyjątkowe, ponieważ nawiązuje ono do średniowiecznej tradycji ‘pasowania na rycerza’. Dyrekcja Szkoły przebiera się w stroje z epoki - Panie Dyrektor pełnią role dam dworu, a Pan Dyrektor pełni rolę króla.

Na początek wszyscy uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie powtarzając słowa przysięgi za królewskimi błaznami. Następnie przedstawiciele klas pierwszych w towarzystwie opiekunów z klas drugich podchodzą do sztandaru szkoły i oddają mu pokłon. Na koniec uczniowie podchodzą do króla, który nadaje adeptom godność ucznia VIII liceum poprzez dotknięcie berłem prawego ramienia. Całej uroczystości towarzyszy średniowieczna muzyka i bardzo podniosła atmosfera.

Uroczystość ślubowania klas I odbywa się podczas Dnia Edukacji Narodowej, co jeszcze bardzie podkreśla jej uroczysty charakter. Sama uroczystość poprzedzona jest miesięcznym okresem adaptacyjnym uczniów klas I, którego celem jest zintegrowanie ‘nowych’ uczniów ze środowiskiem szkolnym. Program adaptacyjny w naszej szkole to szereg działań integrujących takich jak: gry terenowe i gry miejskie, konkursy oraz tworzenie nowej tożsamości klasy poprzez wykonywanie herbu klasowego lub przebieranie się zgodnie z profilem klasowym.

   

ŚWIĘTO SZKOŁY – ‘KAZIKI’

To najważniejsze święto szkoły i jej patrona częściowo odwołujące się czterystuletniego wileńskiego jarmarku odpustowego zwanego „Kaziukami” świętowanego 4 marca.  W naszej szkole uroczystość ta ma miejsce 21 marca, czyli w Święto Wiosny i jej celem jest radosne uczczenie ‘imienin Kazimierza’. Tradycyjne uroczystość ta to trzydniowy kiermasz połączony z występami kuglarzy i przebierańców. W naszej szkole ten dzień to szansa na prezentację swoich talentów i umiejętności. Każda klasa deleguje swoich przedstawicieli do zaprezentowania czegoś szczególnego, np. występu wokalnego lub instrumentalnego, popisu tanecznego, sztuczek magicznych i wielu innych umiejętności. Wszyscy uczestnicy są oceniani przez komisję składającą się z Dyrekcji Szkoły oraz z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Zwycięscy otrzymują drobne upominki oraz uwielbienie całej szkoły.

Podczas tego święta wręczane są także dwie bardzo ważne nagrody. Są to tak zwane ‘Kaziki’ dla najlepszego nauczyciela oraz dla najpopularniejszego ucznia. Statuetki ‘Kazika’ są przyznawane dla osób, które uzyskały największą ilość głosów we wcześniej zorganizowanych głosowaniach. Uczniowie głosują na wyjątkowego nauczyciela, a nauczyciele na szczególnego ucznia.

            

KIERMASZ CIAST

To bardzo szlachetna i ‘smaczna’ tradycja naszego liceum zapoczątkowana ponad 10 lat temu. Kiermasz ciast to ciekawe połączenie charytatywnej działalności szkoły z przyjemnością delektowania się pysznymi wypiekami. Ideą całego przedsięwzięcia jest uzbieranie jak największej ilości pieniędzy na prezenty bożonarodzeniowe dla potrzebujących dzieci. Zadaniem każdej klasy jest dostarczenie 2 ciast na wyznaczony dzień kiermaszu. Podczas 3 dni kiermaszowych uczniowie z Samorządu Szkolnego sprzedają kawałki pysznych ciast za niewielkie sumy dla całej społeczności szkolnej. Z uzbieranych pieniędzy uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowują upominki dla potrzebujących dzieci głównie z domów dziecka lub ubogich rodzin.

  

DNI ADAPTACYJNE KLAS I

Integracja uczniów klas I z nowym środowiskiem szkolnym oraz ze starszymi rocznikami jest bardzo ważnym rytuałem w VIII liceum. Wszyscy uczniowie klas I uczestniczą w specjalnym programie adaptacyjnym, który trwa od początku roku szkolnego aż do momentu ślubowania.

Integracja roczników zaczyna się od ‘Dnia Integracyjnego’ będącego wspólną grą terenową lub grą miejską każdej klasy I ze swoim odpowiednikiem w klasach II. Uczniowie ze starszego rocznika są odpowiedzialni za organizację całej zabawy: przygotowują zadania oraz zagadki do odgadnięcia, wyznaczają trasę przemarszu oraz opiekunów poszczególnych grup, przygotowują ognisko (w przypadku gry terenowej) oraz kupują słodkie upominki dla zwycięskiej grupy z klasy I. Na koniec oba roczniki robią sobie pamiątkowe zdjęcia, a uczniowie klas I wykonują wspólny plakat upamiętniający ten dzień.

Nasze dni adaptacyjne to szansa na zjednoczenie zespołów klasowych, np. poprzez wykonywanie wspólnego herbu klasowego. Jest to także okazja do rywalizacji z innymi klasami z rocznika podczas dni, kiedy trzeba przebrać się zgodnie z profilem swojej klasy lub zgodnie z wylosowanym kolorem.  Nasz program adaptacyjny jest to również wspaniała okazja do dobrej zabawy podczas Dyskoteki Otrzęsinowej. Wszystkie klasy I rywalizują o główną nagrodę – tort sponsorowany przez Pana Dyrektora, natomiast klasy II mogą wcielić się w rolę przewodników i opiekunów młodszego rocznika.

DZIEŃ KOKARDY NARODOWEJ

Tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości uczniowie naszej szkoły świętują „Dzień Kokardy Narodowej”. Nasze przygotowania zaczynają się na kilkanaście dni przed 11 listopada, ponieważ wtedy uczniowie z klas I i II wykonują kokardy narodowe (popularnie nazywane też ‘kotylionami’). Instrukcji, jak poprawnie stworzyć takie kokardy udziela nasza pani profesor od wiedzy o kulturze. W dniu poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości uczniowie i nauczyciele przychodzą do szkoły ubrani w stroje galowe, a uczniowie z Samorządu Uczniowskiego rozdają przy wejściu do szkoły piękne biało – czerwone ‘kotyliony’. Cała szkoła zmienia się w odświętne miejsce, a podczas przerw uczniowie mają okazję usłyszeć pieśni patriotyczne wykonywane na żywo przez uczniów naszej szkoły.

 

 


img