„Niewiele aktywności ludzkich

niesie za sobą takie bogactwo treści,

jakie właśnie sport.”

(Vittorio Perri)

 

    Sport jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych ludzkich aktywności wpływających na postawę człowieka, zwłaszcza człowieka młodego. Określany jest on nawet fenomenem XX wieku, szkołą charakteru czy fundamentem psychofizycznej sprawności. Idąc naprzeciw tym potrzebom Dyrekcja i Rada Pedagogiczna umożliwia uczniom VIII LO rozbudzanie zainteresowań sportowych i rozwijanie umiejętności niezbędnych do ich  prawidłowego kształtowania. Udział w sekcjach sportowych, które w naszej szkole mają wieloletnią tradycję i sukcesy jest dobrym sposobem na pogłębianie zamiłowań do aktywności fizycznej. Może on przybrać postać treningu sportowego lub jedynie być sposobem wypełniania czasu wolnego ćwiczeniami. Pozwala także na spróbowanie własnych sił w rywalizacji (Licealiada) i odnoszenia dużych i małych sukcesów sportowych.

 

 

 

 

 

 

Sekcje sportowe VIII LO:

- piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

- piłka ręczna dziewcząt i chłopców

- piłka koszykowa chłopców

- piłka nożna i futsal chłopców

 

    Jest także możliwość udziału w zawodach w sportach indywidualnych: tenis stołowy, łyżwiarstwo, pływanie, narciarstwo biegowe, badminton, czy też w sportach obronnych „Srebrne Muszkiety”, „Sprawni jak żołnierze” oraz „Kros Strzelecki”.

 

 

   

 

 

 

Do tradycji szkoły weszły również zawody wewnątrzszkolne w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, zawody strzeleckie klas I i budzący wielkie emocje i zainteresowanie turniej piłkarski o Puchar Przechodni Dyrektora VIII LO w Białymstoku, w którym rywalizują reprezentacje klas.

 

    Zajęcia sportowe oraz udział w treningach i zawodach pozwala uczniom lepiej odnaleźć się w innych dziedzinach. Sportowcy wiedzą, że na każdy sukces należy ciężko i systematycznie pracować. Podczas ćwiczeń uczą się wygrywania, współdziałania, jak również radzenia sobie z porażkami. Sport jest ważnym elementem funkcjonowania naszej szkoły. 

 


Najbliższe wydarzenie

01
styczeń

img