VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ VIII LIECUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

„POLSKA PIASTOWSKA”

Ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który od 2001 roku skupia znaczącą liczbę miłośników polskiego średniowiecza. Konkurs jest sprawdzianem wiedzy o historii rządów naszej rodzimej dynastii Piastów. W ciągu 13 lat trwania konkursu wzięło w nim udział około 700 uczniów z całego kraju. Patronat honorowy nad konkursem pełni Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Muzeum Wojska w Białymstoku.

„KONTYNENTY ŚWIATA”

 Wojewódzki konkurs geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych, który po raz pierwszy odbył się 2005 roku. Jego celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o różnych regionach geograficznych świata. Do finału kwalifikują się uczniowie, którzy na etapie szkolnym uzyskali co najmniej 80% punktów. Każdego roku tematem przewodnim jest inny kontynent. Obecnie w konkursie bierze udział około 80 uczniów z ponad 20 szkół gimnazjalnych.

‘A HUNDERED QUESTIONS ABOUT THE BRITISH ISELS’

(„Sto Pytań o Wyspach Brytyjskich”) Białostocki konkurs dla uczniów szkół ponadgimnzajalnych propagujący wiedzę kulturową na temat Wysp Brytyjskich. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2003 roku. Wraz z VIII Liceum konkurs współorganizują dwa białostockie licea: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego. Każdego roku konkurs odbywa się w jednej z trzech szkół. Uczniowie biorący udział w konkursie mają za zadnie odpowiedzenie na 100 szczegółowych pytań dotyczących kultury, historii, literatury, osiągnięć oraz tradycji Zjednoczonego Królestwa.

„FIZIYKA W KADRZE ZATRZYMANA”

Innowacyjny i bardzo ciekawy międzyszkolny konkurs fizyczny, którego celem jest popularyzacja fizyki oraz dostrzeganie jej w zjawiskach zachodzących w otoczeniu człowieka. Zadaniem uczniów jest przesłanie zdjęć dokumentujących zaobserwowane zjawisko fizyczne lub doświadczenie fizyczne zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez uczestnika.

REGIONALNE ZAWODY W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY

Najmłodszy konkurs w tradycji naszej szkoły zapoczątkowany w marcu 2013 roku. Głównym celem tego konkursu jest popularyzacja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przełamanie barier i strachu przed ratowaniem ludzi. Zawody składają się z dwóch części: testu pytań otwartych oraz z zadań praktycznych - 5 stacji zadaniowych obserwowanych przez dwóch profesjonalnych sędziów. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego. Partnerami konkursu są studenci Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

 


img